SQL Server Sağlık Taraması – Health Check

Firmaların altyapısındaki SQL Server sunucularının sağlık kontrolleri ve iyileştirme için yapılması gerekli görülen işlemlerin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Çalışma sonunda öneriler bir rapor halinde size sunulur.

Bu süreçte SQL Server sunucuları üzerinde yapılacak işlemler

  • Event Loglarının kontrolü
  • SQL Loglarının kontrolü
  • Backup planlarının gözden geçirilmesi
  • Indexlerin kontrolü
  • Sunucu ayarlarının kontrolü
  • SQL Server ayarlarının kontrolü
  • Performans Dashboard raporlarının çıkarılması.
  • Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma senaryolarının üzerinden geçilmesi