Veritabanı Performans İzleme ve Optimizasyon

Veri tabanlarının efektif olarak kullanılabilmesi ve bunun sürdürülebilmesi performans ile doğru orantılıdır. DMC Bilgi Teknolojileri olarak veri tabanlarınızı monitör ederek darboğazların yaşandığı veya yaşanması muhtemel durumlarda anında müdahale ediyoruz.

Bunun yanı sıra bu hizmet kapsamında aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmekteyiz.

Sorguları ve sorgu planlarını izleyip, blocking ve deadlock’a yol açan sorguları takip etme

SQL Loglarının kontrolü

Indexlerin kontrolü

SQL Server ayarları kontrolü

Performans Dashboard raporlarının çıkarılması

Backup planlarının gözden geçirilmesi

Performans iyileştirmeleri için uzman görüşlerini sunma

Alarmların ve genel sorunların özet tabloları

Uygulamalardan gelen transactionların izlenmesi

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma senaryolarının üzerinden geçilmesi